NIVEDYANGAL

KADUMPAYASAM

125.00

KOOTTUPAYASAM

50.00

NEYPAYASAM

75.00

NOORUM PALUM

50.00

OTTAPAM FOR LORD GANESHA

60.00

PALPAYASAM

50.00

PIZHINJUPAYASAM

100.00

RAKSHAS NIVEDYAM

50.00

SARPAM-NIVEDYAM

50.00

THALIKA NIVEDYAM FOR SATHIDEVI

120.00

THRIMADHURAM

15.00

VELLA NIVEDYAM

10.00

THALIKA NIVEDHYAM FOR MAHADEVAN

150.00
Book Now